Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd.

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na een cascade van verbruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.

De kringlopen zijn te zien in deze infographic. De afbeelding maakt duidelijk hoe de circulaire economie werkt, aan de hand van het voorbeeld van een smartphone.

Voor een circulaire economie moet het roer om, maar wel binnen de context van de huidige realiteit. En dat is voor bedrijven niets minder dan een ‘evolutionaire revolutie’, om met de woorden van prof. Jan Rotmans te spreken. Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de circulaire economie? In de Community of Practice Circulaire Economie verkent u de mogelijkheden, samen met andere voorlopers.

[youtube id=”zCRKvDyyHmI” width=”600″ height=”350″]

Reacties zijn gesloten.