Convertus (CWG) is groep van 4 afvalverwerkingsfaciliteiten in Canada, bestaande uit de voormalige activiteiten van Renewi in Canada (Surrey, London, Ottowa) plus een additionele faciliteit op Vancouver Island. Daarnaast is Waste Treatment Technologies onderdeel van de groep, eerst een stand-alone participatie van Convent Capital, welke de technologische kennis en kunde bevat binnen de groep om de verwerkingsfaciliteiten optimaal te laten functioneren en nieuwe hoogwaardige faciliteiten bij te bouwen.

De groep heeft als doel om het groen afval in Noord Amerika op een circulaire manier te gaan verwerken en verwaarden, door middel van vergisting en compostering. Deze afvalstromen worden op dit moment simpelweg gestort wat leidt tot een belasting van de natuur en een sterke uitstoot van broeikasgassen. Door het afval te verwerken op basis van de nieuwste technieken kan het afval weer opgebogen worden naar bruikbare grondstoffen, zoals compost, bio-gas en kunstmest, en wordt de uitstoot van broeikasgassen gestopt.

Website: https://convertusgroup.com/

Datum transactie: September-2019

De Surrey waste treatment facility in Vancouver, Canada